Klik voor vergroting

JOHANNES DE DOPER IN DE WOESTIJN

Doek, 120 x 93 cm
Verworven dankzij schenking door André en Corinne Masters, Canada, 2014
Omstreeks 1819-1820 nam Kruseman een belangrijke stap in zijn loopbaan met het verbeelden van religieuze onderwerpen: het meest prestigieuze specialisme om te schilderen voor een kunstenaar. In opdracht van het Amsterdamse raadslid en rentenier Andries Cornelis Willem Munter (1774-1861) maakte Kruseman dit schilderij: een jonge Johannes de Doper in peinzende houding tegen een rots geleund.

Klik voor vergroting

PORTRET VAN JOHANNA CORNELIA MARIA (1827-1914), HENRIETTA AUGUSTA (1836-1865) EN MARIA JOHANNA JUSTINA (1837-1919) KRUSEMAN

Doek, 160 x 117 cm
Bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort
In 1848 schilderde Kruseman dit monumentale portret van de drie dochters van zijn broer Johannes Diederik Kruseman (1794-1861). Johanna Cornelia, de jongedame met de roze jurk is de grootmoeder van mevrouw J.M.C. Ising, oprichtster van de Cornelis Kruseman Stichting. Kruseman exposeerde het portret op de Amsterdamse en Haagse tentoonstelling van Levende Meesters van 1848 waar het positief werd ontvangen.

Klik voor vergroting

ITALIAANSE VOORSTELLING MET MOEDER EN KIND, HERDER EN VISSER

Doek, 130,5 x 147,5 cm
Veiling Amsterdam (Christie’s), 6 mei 2009, nr. 170
Gedurende zijn eerste verblijf in Italië van 1821 tot 1824 vond Kruseman een nieuw onderwerp: het Italiaanse volksleven. Dit schilderij maakte hij in 1840, gewoon in Den Haag. In een landelijke omgeving zien we een moeder en kind, links een herder met bok en rechts een visser die op een mandoline speelt. Een rokende vulkaan, mogelijk de Vesuvius, siert de achtergrond.

Klik voor vergroting

PORTRET VAN CORNELIA WILHELMINA NICOLA, GEBOREN CHERIEX (1814-1908) EN HAAR DOCHTERS WIJNANDA NICOLA (1837-1921) EN CATHARINA NICOLA (1839-1863)

Doek, 225 x 148,5 cm
Veiling Amsterdam (Christie’s), 8 mei 2015, nr. 135
Het portret van Cornelia Nicola-Cheriex en haar twee dochters is in een paar opzichten bijzonder te noemen. Allereerst is het een van de weinige door Kruseman ten voeten uit geschilderde monumentale familieportretten.
Opmerkelijk is ook dat het een jonge vrouw betreft afkomstig uit de Haagse middenstand. In 1836 was deze dochter van een schoenen- en laarzenmaker getrouwd met bakkerszoon George Carel Nicola.

Klik voor vergroting

KOPIE NAAR HET SCHILDERIJ VAN CORNELIS KRUSEMAN
DE GRAFLEGGING VAN CHRISTUS

Doek, 63 x 54 cm
Kunsthandel Marciano Arte, Portici (Italië), 2011
Krusemans leerling Johannes Robertus Post Brants (1811-na 1848) maakte een kopie naar het grote schilderij De graflegging van Christus. Het kopiëren naar kunstwerken van andere meesters was al eeuwen een gebruikelijke leermethode voor kunstenaars in opleiding. Kruseman liet zijn leerlingen studeren naar zowel zijn schilderijen als die van de Hollandse zeventiende-eeuwse meesters. Voor dat laatste konden ze in Den Haag goed terecht in het tegenwoordige Mauritshuis.

Klik voor vergroting

EEN MUSICEREND GEZELSCHAP

Doek, 67 x 55,5 cm
Veiling Nijmegen (Hessink’s Veilingen), 25 maart 2006, nr. 5086
In dit schilderijtje is de sfeer van de zeventiende-eeuwse Hollandse Meesters duidelijk voelbaar. Kruseman exposeerde het in 1818 op de Amsterdamse tentoonstelling van Levende Meesters. De twee jonge dames zijn modieus gekleed met historiserende elementen. De jongeman met gitaar of luit op de achtergrond zou een zelfbeeld van Kruseman zijn.

Klik voor vergroting

Portret van een elegante dame

Papier, 220 x 165 mm
Gesigneerd rechtsonder ‘C. Kruseman’
Veiling Amsterdam (Christie’s), 2 juli 1997, nr. 14

Klik voor vergroting

PORTRET VAN CORNELIS KRUSEMAN IN ITALIË

Doek, 27,5 x 23 cm
Bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort
In 1841 vertrok Kruseman voor een tweede verblijf in Rome. In Rome ontmoette Kruseman diverse buitenlandse kunstenaars onder wie de tot Belg genaturaliseerde Duitse schilder Louis Joseph Brüls. Brüls maakte dit charmante portretje van Kruseman in reiskleding met wandelstok.

Klik voor vergroting

DE KRUISDRAGING

Doek, 300 x 198 cm
Bruikleen Museum Catharijneconvent, Utrecht
De Kruisdraging is één van de vier monumentale schilderijen die Kruseman maakte in opdracht van Jhr. Jan Elias Huydecoper (1798-1865). De Kruisdraging werd als enige getoond in het buitenland: op de Brusselse Salon van 1851 waar het een van de gouden medailles won. Kruseman schilderde hier Christus die, vermoeid door het gewicht van het zware kruis, de wenende vrouwen aanspreekt.

Klik voor vergroting

Oude man met pijp in een open venster

Doek, 39 x 31 cm
Veiling Amsterdam (Christie’s), 18 november 2008, nr. 125
In 1817 exposeerde Kruseman dit charmante schilderijtje op de Haagse tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters. Aan het begin van zijn loopbaan liet de twintigjarige kunstenaar zich overduidelijk inspireren door de zeventiende-eeuwse Hollandse meesters, zoals in dit geval Frans van Mieris de Oude (1635-1681).

Klik voor vergroting

PORTRET VAN MOEDER EN KIND

Paneel, 22,5 x 17,5 cm
Verworven dankzij schenking
De opleving van Den Haag als hofstad en regeringscentrum zorgde voor een hernieuwd artistiek elan en een behoefte bij de ‘nieuwe’ Haagse elite tot profilering. De portretopdrachten stroomden binnen: alleen al in de periode 1825-1827 zou Kruseman circa 45 portretten schilderen. Deze charmante olieverfschets van een moeder met kind is vlot opgezet en ademt de sfeer van een niet-geposeerd, intiem moment.

Klik voor vergroting

Jacoba van Beieren in overpeinzing

Jan Adam Kruseman (1804-1862)
Doek, 95 x 67 cm
Gesigneerd en gedateerd ‘JA Kruseman 1847’
Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 22 april 2009, nr. 19

Klik voor vergroting

PORTRET VAN CATHÉRINE GAUTHIER CONSTANT FRANçOIS ISING (1823-1894)

Doek, 91,5 x 80 cm
Bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort
In hetzelfde jaar dat het portret van de drie zusters werd gemaakt, ontstond dit portret van Cathérine Gauthier Constant François Ising (1823-1894), toekomstig echtgenoot van Johanna Cornelia. In 1851 trouwden zij. Jammer genoeg is het portret op enig moment fors beschadigd en helaas zodanig gerestaureerd dat weinig van Krusemans hand is terug te vinden.

Klik voor vergroting

Amsterdamse poort te Haarlem in de winter

Johan Diederikus Kruseman jr. (1828-1918)
Board, 16,5 x 11,5 cm
Niet gesigneerd
Verworven uit nalatenschap J.M.C. Ising

Klik voor vergroting

HONGAARSE MUIZENVALLENVERKOPERS

Doek, 98 x 84 cm
Veiling Amsterdam (Sotheby’s), 20 april 2004, nr. 22
Deze twee Hongaarse muizenvallenverkopers exposeerde Kruseman op de prestigieuze Parijse Salon van 1841. In een bergachtig landschap rusten de beide jongemannen even uit, genietend van een pijp en een goed verhaal. Links ligt de koopwaar. Na terugkeer uit Parijs werd het werk aangekocht door goede vriend en drukker Adrianus David Schinkel (1784-1864).

Klik voor vergroting

RUÏNE VAN DE BASILICA VAN MAXENTIUS, ROME

Doek, 47 x 37,2 cm
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder ‘Kruseman Vervloet Maes 1823’
Particuliere collectie, Amsterdam, 2010
De ambitieuze Kruseman wilde zich verder ontwikkelen als historieschilder maar Amsterdam bood daarvoor niet de middelen. Dus vertrok de schilder in september 1821 naar Rome om de werken te bestuderen van beroemde Italiaanse meesters zoals Michelangelo en Rafaël en de klassieke oudheid.
Dit schilderij van de ruïne van de Basilica van Maxentius is gesigneerd door zowel Kruseman, Vervloet als Maes: een bijzondere samenwerking.

Klik voor vergroting

Winterlandschap met figuren en koeien

Paneel, 20,5 x 40,5 cm
Gesigneerd rechtsonder ‘C. Kruseman’
Veiling Johannesburg (Stephan Welz & Co), 31 juli 2006, nr. 349

Klik voor vergroting

Gezicht op Antwerpen met poort in de winter

Johan Diederikus Kruseman jr. (1828-1918)
Board, 16,5 x 11,5 cm
Niet gesigneerd
Verworven uit nalatenschap J.M.C. Ising

Klik voor vergroting

WATERVAL BIJ TIVOLI

Paneel, 35 x 25 cm
Particuliere collectie, Amsterdam, 2010
Tijdens de warme zomermaanden zochten Kruseman en zijn kunstenaarsvrienden dikwijls verkoeling in de Romeinse campagna. Zij trokken naar de charmante dorpjes en omstreken en maakten er talloze landschapsstudies. Kruseman bezocht zowel in de zomer van 1822 als in die van 1823 het stadje Tivoli en haar beroemde waterval. Het is niet ondenkbaar dat daar deze vlot geschilderde schets is ontstaan.

Klik voor vergroting

Soir d’hiver à Anseremme sur Meuse

Jan Theodoor Kruseman (1835-1895)
Doek, 32,5 x 50 cm
Gesigneerd rechtsonder ‘J.Th. Kruseman’
Veiling Amsterdam (Glerum Auctioneers), 22 april 2002, nr. 128

Click to access the login or register cheese