Doelstelling

De doelstelling van de stichting treft men aan in artikel 2 van haar statuten:

De stichting heeft ten doel binnen Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk van de bekende negentiende eeuwse kunstschilder Cornelis Kruseman (1797-1857) en zijn schilderende familieleden. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het toekennen van aanmoedigingsprijzen voor scripties en referaten;
 • het toekennen van middelen voor het restaureren van schilderijen van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
 • het op termijn vinden van een geschikte locatie voor de permanente expositie van de verworven werken van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
 • het verwerven van subsidies en donaties ter realisering van bovengenoemde aktiviteiten.

Het beleidsplan richt zich op een viertal elementen, te weten:

 • wetenschappelijk onderzoek;
 • aankoopbeleid van tekeningen en schilderijen;
 • restauratie van werken;
 • het vormen en instandhouden van een openbare collectie.

Op verzoek wordt de meest recente versie van het beleidsplan toegezonden.

Geschiedenis

Mevrouw Jozina Maria Cornelia Ising (19 juli 1899-6 oktober 1996), een afstammeling van Johannes Diederik Kruseman (16 maart 1794-13 januari 1861), de broer van Cornelis Kruseman, schenkt uit privë-bezit op 26 januari 1971 een aantal familieportretten aan de Staat der Nederlanden. Het betreft de volgende werken:

 • een groot groepsportret van drie zusters, dochters van genoemde Johannes Diederik Kruseman, geschilderd door Cornelis Kruseman in 1848
 • een portret van C.G.C.F. Ising, eveneens van de hand van Cornelis Kruseman
 • een portret voorstellende Cornelis Kruseman door L.J. Brüls (1803-1882), in Rome geschilderd
 • een silhouette-portretje van D. Ross, grootvader van de eerder genoemde drie zusters Kruseman
 • een portret van mevrouw J.M.C. Ising, aanvankelijk toegeschreven aan Willem Ising*

*Bij onderzoek door de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst blijkt genoemd portret te zijn geschilderd door W. van Wulften Palthe.

In de zomer van 1996 besluit mevrouw Ising een stichting op te richten waaraan zij haar vermogen wenst na te laten en welke stichting ten doel zal hebben grotere bekendheid te geven aan het werk van Cornelis Kruseman. Zij treedt in overleg met de Staat der Nederlanden om te bewerkstelligen dat de door haar geschonken portretten in eigendom zullen overgaan aan de nieuw opgerichte stichting. De schilderijen die zij aan de Staat der Nederlanden heeft geschonken verkeren inmiddels in slechte staat en zijn duidelijk aan restauratie toe. De Staat der Nederlanden besluit uiteindelijk de portretten in langdurig bruikleen te verstrekken aan de stichting. Mevrouw Ising komt op 6 oktober 1996 te overlijden.

Activiteiten

Verslag betreffende het jaar 2017
download hier het bestuursverslag betreffende het jaar 2017.
Verslag betreffende het jaar 2018
download hier het bestuursverslag betreffende het jaar 2018.
Verslag betreffende het jaar 2019
download hier het bestuursverslag betreffende het jaar 2019.
Verslag betreffende het jaar 2020
download hier het bestuursverslag betreffende het jaar 2020.
Verslag betreffende het jaar 2021
download hier het verslag betreffende het jaar 2021.
Verslag betreffende het jaar 2022
download hier het verslag betreffende het jaar 2022.

Click to access the login or register cheese